Privacyverklaring

Perfect Health B.V. (hierna: wij) respecteren uw privacy. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor jouw persoongsgegevens
Perfect Health B.V.
KVK-nummer: 32154556

Burg. Haspelslaan 15
1181 NB Amstelveen
020 – 2809200
info@perfecthealth.nl

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze webwinkel en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw account om u bij Perfect Health B.V. in te schrijven;
 • Het inloggen op jouw account;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten;
 • Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 
Vitaminecheck
Voor de vitaminecheck (https://www.perfecthealth.nl/vitaminen-check/) verzamelen wij de volgende gegevens: 

* Naam, geboortedatum & geslacht.

* Lengte, gewicht & huidtype.

* Dieet (vegan, vegetarisch, geen/anders).

* Hoe vaak je in de week vlees eet & hoe vaak in de week vette vis.

* Hoeveel gram groenten je per dag eet.

* Hoe vaak je bewerkt eten per week eet (snoep, koekjes, chips).

* Hoe vaak je sport, welke sport je beoefend & hoeveel uur je buiten bent.

* Hoeveel uur je slaapt, of je stress ervaart &hoe vaak jij je energiek voelt.

* Of je rookt, hoeveel glazen alcohol je per week drinkt & of je drugs gebruikt.

* Of je medicijnen gebruikt, of je antibiotica gebruikt & of je suppletie gebruikt.

* Op welk gebied je extra ondersteuning wilt: cholesterol, hart/bloedvaten, botten en gewrichten.

* Op welk gebied je extra ondersteuning wilt: prostaat, blaas, nagel/huid en darmen/spijsvertering.

* Tot slot je e-mailadres.

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem .
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij door Leadinfo kort verwerkt en na gebruik direct verwijderd. Wij bewaren het IP-adres niet.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@perfecthealth.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op hun website.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@perfecthealth.nl.


Inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke informatie

  Middels dit formulier kunt u verzoek doen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens opgeslagen bij Perfect Health.